De Weekend Academie bestaat uit een gedreven team van medewerkers, stagiairs en vrijwilligers die zich inzetten om onze leerlingen de best mogelijke begeleiding te bieden en hen te helpen het beste uit zichzelf te halen.

Het dagelijks management van de organisatie bestaat uit de directeur, het hoofd operationele zaken, de programmamanager en de communicatie- en relatiemanager. Op iedere vestiging is een coördinator en een assistent coördinator (stagiair) werkzaam. De werving, selectie en plaatsing van stagiairs en vrijwilligers is in handen van de coördinator stagiairs en vrijwilligers. Voor de uitvoering en evaluatie van de Ouder en Kind Academie en de aansturing en begeleiding van de coaches is een projectleider aangesteld. De administratief medewerker draagt zorg voor de administratieve ondersteuning en boekhouding.

De Weekend Academie is een dynamische organisatie, met groeimogelijkheden, ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief. De Weekend Academie hanteert een gematigd salarisbeleid, op basis van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Bestuur

Het bestuur van de Weekend Academie bestaat uit 3 leden:

 • Kerim Duman, voorzitter
 • Alper Bulduk, penningmeester
 • Çigdem Gündüz-Acar, secretaris

Het bestuur ontvangt enkel vergoeding voor gemaakte onkosten.

Raad van Advies

Sinds 2012 denken de leden van de Raad van Advies van de Weekend Academie geheel op vrijwillige basis mee met het management over uitbreiding en doorontwikkeling van de organisatie. De Raad van Advies bestaat uit:

 • Rens van Tilburg, voorzitter
 • Bert Breij
 • Eduard Leutscher
 • Frits Bekker
 • Frits Spangenberg
 • Ivo Rutte
 • Janneke Tigchelaar
 • Jean-Pierre Biemond
 • Juliene Straatman
 • Kasper van Noppen
 • Paul Verheij
 • Simone Freling
 • Wendela Santberg
 • Miranda Johannsen