februari 25 2021

Coöperatiekring Amsterdam schenkt prachtige donatie van €50.000,-

Op 11 februari waren wij één van de geselecteerde organisaties die een pitch gaven aan de deelnemers van Coöperatiekring Amsterdam. Na de stemronde ontvingen wij het geweldige bericht dat wij met het grootst aantal stemmen de prachtige donatie van €50.000,- mogen ontvangen.

West Academie Plusprogramma
De Weekend Academie pitchte het West Academie Plusprogramma voor basisschoolleerlingen, waarbij – naast het bijspijkeren van de reken -en taalvaardigheid – de focus ligt op de brede ontwikkeling met aandacht voor onder andere identiteit, toekomstperspectief en zelfredzaamheid. Extra ondersteuning die de kinderen een kans geeft het beste uit zichzelf te halen: een kans die zij – juist na de schoolsluiting – zo hard verdienen.

Met de donatie van Coöperatiekring Amsterdam kunnen wij het Plusprogramma aan 150 extra leerlingen aanbieden. Coöperatiekring Amsterdam: Onze enorme dank voor deze kans en de betrokkenheid van jullie leden en bestuur. Geweldig dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt.

Coöperatiekring Amsterdam
Stichting Coöperatiekring Amsterdam wil hier in gezamenlijkheid iets aan doen door concrete projecten te financieren welke bijdragen aan betere randvoorwaarden voor schoolgaande kinderen in Amsterdam. Stichting Coöperatiekring Amsterdam nodigt jaarlijks een selectie van goede doelen uit om een concreet project aan de deelnemers van de Coöperatiekring te presenteren. De projecten dienen zich te richten op de randvoorwaarden van onderwijs voor kinderen in achterstandssituaties.

Na de presentaties van de projecten, wordt door de deelnemers een gezamenlijke keuze gemaakt welk project wordt gefinancierd. Deelnemers van de Coöperatiekring bundelen hun giften en schenken gezamenlijk aan initiatieven in hun eigen regio.