maart 21 2018

Fit@weekendacademie

De Weekend Academie zit midden in het meerjarig project Fit@weekendacademie dat wordt gesponsord door NutsOhra. Het project richt zich op een gezonde leefstijl, passend in de doelstellingen van de gemeente Amsterdam, Aanpak Gezond Gewicht waarin het streven is dat alle jongeren in 2028 een gezond gewicht hebben. De Weekend Academie besteed aandacht aan een gezonde leefstijl door middel van workshops en met ouders in gesprek te gaan.

Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat juist kinderen van migranten afkomst vaker overgewicht hebben dan kinderen van Nederlandse afkomst. Gemiddeld heeft 1 op de 7 jongeren last van overgewicht, in de wijken waar de Weekend Academie zich heeft gevestigd is dat 1 op de 3. Door aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl binnen het jongerenprogramma, hopen we dat kinderen gezonder gaan eten en meer gaan bewegen.

Een gezonde leefstijl is een van onze pijlers. Voor het project Fit@weekendacademie zijn we bezig een methodiek te ontwikkelen om de kennis en vaardigheden op het gebied van gezonde voeding te vergroten en het belang van bewegen te benadrukken. Het doel is om een effectieve methodiek te ontwikkelen op het gebied van vitaliteit, die binnen de context van buitenschoolse activiteiten gericht op kinderen in achterstandssituaties, toepasbaar is en waarbij een sterk ontwikkelde oudercomponent mogelijk of beschikbaar is.

Uitgeverij Fysio Educatief heeft voor de Weekend Academie een aantal mooie materialen ontwikkeld om dit doel te behalen. Met de praatplaten is het gemakkelijker om met de kinderen in gesprek te gaan over een gezonde leefstijl. Hierdoor verbinden de praatplaten de activiteiten vanuit het thema vitaliteit met het persoonlijke verhaal van elk kind op de Weekend Academie.

Hieronder is een van de praatplaten te zien waar een kind ingaat op wat haar gelukkig maakt. Met behulp van deze praatplaat en het gesprek dat is gevoerd tijdens een workshop over geluk heeft zij het volgende moodboard gemaakt met wat haar gelukkig maakt.