november 22 2017

Koning Willem-Alexander op bezoek

Koning Willem-Alexander ging op 17 november op werkbezoek bij de Weekend Academie,  winnaar van het Appeltje van Oranje 2017. De Koning ging met directeur Oguz Dulkadir en Amsterdamse wethouder van onderwijs, Simone Kukenheim, in gesprek met jongeren van de Weekend Academie, partners uit het werkveld, stagiairs en vrijwilligers.

 

De Weekend Academie is expert op het gebied van talentontwikkeling, mentorschap en gezinscoaching. Al ruim tien jaar ondersteunt de Weekend Academie gemotiveerde jongeren en hun ouders bij hun ontwikkeling en het vergroten van hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.

De vijf jongeren vertelden over hun dromen voor de toekomst en hoe de Weekend Academie hen daarbij helpt. Ze lieten aan de hand van een moodboard zien wat ze later wilden worden. “Later wil ik een kledingbedrijf beginnen, en dan ga ik mooie pakken verkopen.”

De Weekend Academie biedt een programma met drie onderdelen aan. Bij ‘Train your Brain’ staan huiswerkbegeleiding en studievaardigheden centraal. In het onderdeel ‘Dare to Dream’ wordt aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door onder meer beroepsoriëntatie, gastpraktijklessen en excursies. Het ‘Be Active’ deel staat voor de sportieve en creatieve activiteiten van de Weekend Academie.

De Weekend Academie kan niet bestaan zonder duurzame samenwerkingen. Partners zoals basisscholen, voortgezet onderwijs, Hogescholen en de gemeente spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de projecten. In deze ronde zaten diverse partners aan tafel, onder andere van het Marcanti College, de Kraemerschool, Dock welzijnswerk en Hogeschool Inholland.

In het derde gesprek ging Koning Willem-Alexander in gesprek met studenten en vrijwilligers. Hajar is stagiair-begeleider bij de Weekend Academie en heeft als jongere zelf deelgenomen aan het programma. Nu staat ze aan de andere kant en mag ze zelf de jongeren naar een mooiere toekomst begeleiden. Sander is derdejaars HBO student en richt zich op de coaching van ouders. Als Startcoach voert hij gesprekken met ouders voert om die te helpen bij de ondersteuning van hun kind bij de start op de middelbare school.

Naast studenten zijn er ook vrijwilligers aan de Weekend Academie verbonden. Regelmatig komen er gastsprekers die vertellen over het beroep dat ze uitoefenen. Een van deze sprekers vertelde enthousiast hoe hij deze workshop ervaren heeft. “Het was heel leuk om de horizon van de jongeren te vergroten.”

Stichting Weekend Academie is winnaar van het Appeltje van Oranje 2017 binnen het thema Krachtige Kinderen. Met de Appeltjes van Oranje beloont het Oranje Fonds succesvolle sociale initiatieven die ervoor zorgen dat alle mensen in de samenleving kunnen meedoen zoveel zij willen en kunnen.

Koning Willem-Alexander is samen met Koningin Máxima beschermpaar van het Oranje Fonds.