maart 03 2016

Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces

Samen met het Comenius Lyceum zijn we een nieuw project gestart: Ouderbetrokkenheid & Schoolsucces. Totaal 40 leerlingen en hun ouders kunnen meedoen. De leerlingen krijgen ondersteuning bij het maken van hun huiswerk en oefenen in vaardigheden die ze nodig hebben voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders worden tegelijkertijd gecoacht op vragen rondom de opvoeding.