februari 05 2018

Samenwerking met Sociaal Domein InHolland Amsterdam

De Hogeschool InHolland Amsterdam en de Weekend Academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin werd de jarenlange samenwerking bezegeld. De twee organisaties zullen elkaar versterken op het gebied van kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Studenten van het sociaal domein kunnen bij de Weekend Academie praktijkervaring op doen door een stage of afstudeeronderzoek. Daarnaast wordt er samengewerkt op het gebied van methodische ontwikkeling en de veldadviesraad.