Het Beter Leren Programma biedt jongeren de kans om in een rustige omgeving op individueel niveau te werken aan hun studievaardigheden, persoonlijke vaardigheden en het ‘leren leren’. Daarmee kunnen ze hun individuele capaciteiten ontplooien en benutten. 

Binnen dit programma is de Beter Leren Methodiek het uitgangspunt. Deze methodiek richt zich op zelfregulerend leren: een methodiek waarbij de jongeren leren hun eigen leerproces te sturen of (weer) op gang te helpen. Hiervoor wordt onder andere de onderstaande gesprekskaart, een set coachkaarten en persoonlijke ontwikkelingsplannen voor jongeren gebruikt.

Kijk voor de locaties hier.

Wil je meer weten over het project?

Neem contact met ons op!

Danijel Dadic
06-49952619
danijel.dadic@weekendacademie.nl