Het programma is inmiddels afgerond.

Het coachingsprogramma VMBO-MBO richt zich op de extra ondersteuning van (kwetsbare) jongeren en hun ouders in de overstap van het vmbo naar het mbo. De jongeren en hun ouders krijgen extra begeleiding in thema’s die spelen rondom deze overstap zoals de opleidingskeuze en de veranderende positie en verwachtingen van ouders. Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Coachafspraken
Tijdens de coach afspraken besteden coach en jongere aandacht aan verschillende thema’s die voor de jongere van belang zijn om te behandelen voor een soepele overgang van vmbo-mbo. Coach en jongere bepalen gezamenlijk, met input van de mentor van de jongere, welke thema’s aan bod komen en hoe de coaching afspraken er uit komen te zien. De (minimaal) tweewekelijkse coaching wordt één op één aangeboden, of als het aansluit op de wensen en behoeften van de jongeren in kleine groepjes van twee a drie jongeren. Er is dus volop persoonlijke aandacht en ruimte om jongeren zelf eigenaar te laten zijn over hun coachtraject.

Driehoeksgesprekken
Het tweede programmaonderdeel zijn de driehoeksgesprekken. Hiervan initieert de coach er gedurende het programma (ten minste) drie. Een driehoeksgesprek is een gesprek tussen jongere, ouder(s) en coach. Het uitgangspunt is dat dit gesprek thuis plaatsvindt, tenzij ouders dit echt niet willen. Het voeren van de gesprekken aan huis zorgt ervoor dat het gezin zich meer op hun gemak voelt en dat de coach een beter beeld krijgt van de leefwereld van de jongere. 

Er is tijdens het gesprek ruimte voor afstemming met ouder(s) maar het uitgangspunt van de coachingsgesprekken is dat er gesproken wordt met ouder(s) en kind in plaats van met ouder(s) over hun kind. Het kind heeft een centrale rol tijdens het gesprek en is (mede)eigenaar over wat er besproken wordt. De gesprekken hebben een wederkerig en gelijkwaardig karakter.

Rondetafelgesprekken met ouders
Het laatste onderdeel van het doorstroomprogramma zijn de rondetafelgesprekken. De rondetafelgesprekken worden vier keer georganiseerd tijdens de projectperiode. Voor deze gesprekken worden de ouders van alle deelnemende jongeren uitgenodigd. Het doel van deze gesprekken is om de ouders van deze verschillende jongeren met elkaar in gesprek te laten gaan over thema’s die belangrijk zijn in de overstap van het vmbo naar het mbo. De rondetafelgesprekken hebben een informeel karakter en zijn in kleine mate informatief en in grote mate interactief. De thema’s voor deze gesprekken worden afgestemd in overleg met de (vmbo of mbo) school.

Wil je meer weten over het project of ben je benieuwd naar de samenwerkingsmogelijkheden?

Neem contact met ons op!

Renate Bos
06-18151609
renate.bos@weekendacademie.nl