Het programma Sprintcoaching biedt jongeren een eigen persoonlijk coach om te helpen bij het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden en voor hulp bij schoolse, persoonlijke en sociale hulpvragen. De Weekend Academie zorgt voor dagelijkse aanwezigheid van coaches in de school voor alle leerlingen, of geselecteerde leerlingen of leerjaren. De coaches hebben oog voor de ontwikkeling van kinderen en de betrokkenheid van hun ouders. Het doel is om jongeren succesvol het schooljaar door te
helpen.

Persoonlijke coach

Iedereen kind krijgt dus (naast mentor of leerkracht die verantwoordelijk is voor klassen welzijn, klassen organisatie en praktische zaken) een persoonlijke coach. Deze persoonlijke coach helpt kinderen om eigen doelen te formuleren, bij te stellen, te reflecteren op metacognitieve vaardigheden en bij het vragen om hulp. De coach heeft tweewekelijks contact met alle leerlingen en werkt daarbij intensief samen met de school en haar zorgteam. Bij aanvang van het programma staan de persoonlijke gesprekken in het teken van kennismaken en het opstellen van doelen. Vervolgens houdt de coach tijdens de tweewekelijkse contactmomenten bij of het de leerling lukt om aan zijn of haar doelstellingen te werken, waar nodig is stuurt de coach bij.

Aandacht voor de (thuis)betrokkenheid

In het Sprintcoaching programma is expliciet aandacht voor de (thuis)betrokkenheid van ouders. De coach nodigt ouder(s) uit voor een kennismakingsgesprek en houdt hen op de hoogte van de voortgang van hun kind. Daarnaast is er een hulplijn waar ouder(s) naar kunnen bellen wanneer zij vragen hebben rondom school(ondersteuning) van hun kinderen. Indien de behoefte er is bij ouder(s) kan het team ook koffie-ochtenden of themabijeenkomsten organiseren.

Wil je meer weten over het project?

Neem contact met ons op!

Renate Bos
06-18151609
renate.bos@weekendacademie.nl