Het programma Startcoaching richt zich op individuele begeleiding van gezinnen tijdens de startperiode van het kind op de middelbare school. De coaching richt zich met name op het vergroten en het inzetten van de betrokkenheid van ouders. De scholen waarmee wij samenwerken selecteren gezinnen waarvan zij zien dat ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De toegewezen coach helpt ouders vervolgens hun betrokkenheid in te zetten voor het schoolsucces van hun kinderen.

De mate van betrokkenheid en de manier waarop dit in te zetten is verschilt per gezin. We richten ons bij Startcoaching met name op de thuisbetrokkenheid van ouders: een vorm die volgens vele onderzoeken het meeste effectief is. Deze thuisbetrokkenheid is op te delen in drie vormen: pedagogische ondersteuning (het kind bemoedigen), leerondersteuning (ondersteuning bij schoolwerk thuis) en loopbaanondersteuning (praten over de toekomst). 

Wat houdt het programma in?
De coach spreekt, vaak wekelijks of tweewekelijks, met het gezin af om aandacht te besteden aan verschillende thema’s. De coach fungeert tijdens deze afspraken als rolmodel voor de ouder. Door als coach te laten zien welke vragen je aan je kind kan stellen of door de ouder te stimuleren dingen te vragen aan het kind. Andersom wordt ook het kind gestimuleerd om open te zijn naar zijn of haar ouder. De bovenstaande gesprekskaart wordt gebruikt om verschillende thema’s met ouder en kind bespreekbaar te maken.

Wil je meer weten over het project of ben je benieuwd naar de samenwerkingsmogelijkheden?

Neem contact met ons op!

Renate Bos
06-18151609
renate.bos@weekendacademie.nl