Begeleiding en coaching voor meer Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces
Voor studenten Pedagogiek, Toegepaste Psychologie en Social Work

Algemeen

Het project Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces bestaat uit verschillende programma’s:

 •       De Grote Oversteek
 •       Startcoaching
 •       Workshops en training (voor scholen)

Deze programma’s worden uitgevoerd in Amsterdam West, Nieuw-West en Noord en in Haarlem en Almere. In je stage voer je altijd een combinatie uit van werkzaamheden van de verschillende bovengenoemde onderdelen.

Doel en doelgroep

We richten ons met name op kwetsbare gezinnen die leven in armoede en/of een maatschappelijke, educatieve of sociale achterstand hebben. We werken veel samen met scholen waar veel ‘doelgroepkinderen’ op zitten. Zo noemen we de kinderen die uit een gezin komen waar veel risicofactoren aanwezig zijn. 

Wij zien deze gezinnen vooral als gezinnen vol met kansen. Kansen op ontwikkeling, kansen in de samenleving. En wij ondersteunen hen om die kansen te grijpen!

Kinderen halen het beste uit zichzelf en zijn positief over hun toekomstkansen. Dat is het doel wat wij als organisatie nastreven.

Het doel van het project Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces hebben we nog iets verder gespecificeerd, namelijk het doel om: 

 • kinderen te versterken in hun sociale-, persoonlijke ontwikkeling en hun metacognitieve vaardigheden te trainen;
 • ouders van deze kinderen blijvend te versterken in hun onderwijsondersteunende en pedagogische vaardigheden, zodat zij deze tijdens de volledige schoolloopbaan van hun kind kunnen blijven inzetten;
 • de kennis en kunde van medewerkers op scholen waar wij mee werken te vergroten;

De Grote Oversteek

Door middel van de coachvorm ‘de Grote Oversteek’ worden kinderen en hun ouders gecoacht in de overgang van groep 8 naar de brugklas. De jongeren volgen wekelijks een uitdagend programma, vol met workshops waarbij de nadruk ligt op studievaardigheden, schoolkeuze/loopbaanoriëntatie en talentontwikkeling. Het programma bereidt hen voor op de oversteek naar de brugklas. Na de zomervakantie worden de brugklassers in kleine groepjes gecoacht, zodat ze al hun lastige situaties kunnen bespreken.

Er worden meerdere ouder en kindbijeenkomsten georganiseerd waar de jongeren én hun ouders uitleg krijgen over motivatie, het Nederlandse schoolsysteem en praktische zaken zoals cijfersysteem Magister of mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor leermiddelen.

Tot slot worden alle gezinnen thuis gecoacht. Ieder gezin krijgt drie keer tijdens het programma een coach op bezoek. Indien gewenst kunnen er meer huisbezoeken plaatsvinden, dat noemen we dan aanvullende coaching. 

Startcoaching

De coachvorm Startcoaching richt zich met name op het versterken van de pedagogische driehoek tussen kind, school en ouder voor kinderen die nieuw zijn op het VO. Ouders worden gecoacht in het bemoedigend ouderschap en gestimuleerd in onderwijsondersteunend gedrag. Dit doen we door gedurende het coachtraject wekelijks of tweewekelijks op huisbezoek te gaan. De coaching betreft ook het (ondersteunen van de ouder in het) voeren van toekomstgerichte gesprekken met hun kinderen. Zo wordt de belangrijkste primaire hulpbron van jongeren versterkt.

Je werkt nauw samen met de betrokken middelbare scholen door te overleggen met zorgcoördinator of mentor om samen het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Hoe werken we?

We hebben in ieder(e) stad(sdeel) een team dat bestaat uit studenten en/of vrijwilligers onder leiding van één of meer teamleiders. In dit team heb je wekelijks een teamoverleg over de dagelijkse gang van zaken, over de ouders en de jongeren die je coacht. Tijdens intervisiebijeenkomsten en voortgangsgesprekken wordt je persoonlijke ontwikkeling besproken. Goed om kunnen gaan met het geven en ontvangen van feedback krijgt veel aandacht.


Stagiaire: “in deze stage werk je met een jong team van professionals. Door de coaching zie je ouders groeien en kinderen worden zelfverzekerder. Je kan echt bijdragen aan de ontwikkeling van anderen.”

Wat ga je doen?

 • Individuele coachtrajecten bij gezinnen thuis verzorgen (voorbereiden/ontwikkelen, uitvoeren en evalueren); 
 • Groepsgerichte coach bijeenkomsten verzorgen (voorbereiden/ontwikkelen, uitvoeren en evalueren) voor jongeren of jongeren met hun ouders;
 • Contact onderhouden en samenwerken met verschillende disciplines (multidisciplinair werken): OKT, zorgcoördinator, IB’er, mentoren, docenten of leerkrachten en andere organisaties in de wijk.

Wat vragen we van je?

 • Je wordt enthousiast van werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 11-14 jaar én hun ouders;
 • Je bent flexibel, creatief, zelfstandig, een teamplayer, een doorzetter en een aanpakker;
 • Je hebt pedagogisch inzicht, positieve opvoedvaardigheden en een nieuwsgierige houding

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en veelzijdige stage; 
 • Intensieve en professionele stagebegeleiding met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, aan de hand van: coachgesprekken, intervisie en training; 
 • Een uitgebreide introductieweek om je wegwijs te maken in de organisatie;
 • Veel ruimte voor eigen initiatief; 
 • Een maandelijkse stagevergoeding van: 
  • €127,50 bij een werkweek van 24 uur
  • €170 bij een werkweek van 32 uur

Je kunt starten in september of februari. Er is zowel ruimte voor stages van een half jaar als voor stages van een jaar. De stagedagen zijn doordeweeks. 

Enthousiast geworden?

Stuur je motivatiebrief en CV naar Esma Abdelatif
stage@weekendacademie.nl

Nog vragen? Bel gerust!
06 18151628