Voor studenten Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, SPH, MWD, CMV, Social Work en het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Coachingsprogramma Overstap VMBO-MBO

Dit doorstroomprogramma richt zich op jongeren van het Bindelmeer College die extra kwetsbaar worden gevonden in de overstap van het VO naar MBO. Het Bindelmeer College geeft aan dat volgens hen de meest kwetsbare jongeren vmbo-basis onderwijs volgen. Dit is een kwetsbare groep die baat heeft bij een doorstroomprogramma. Hetzelfde geldt voor de doelgroep die nog geen zicht heeft op welke opleiding zij na de middelbare school willen volgen.

Lijkt het jou interessant om met deze jongeren te werken? Dan zoekt de Weekend Academie jou!

De stage in het kort:

 • 18 jongeren en hun ouders coachen in de overstap van VMBO-MBO
 • De overgang versoepelen door middel van coaching uren voor jongeren, driehoek gesprekken en ronde tafel gesprekken voor ouders
 • Jongeren te versterken in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun metacognitieve vaardigheden te trainen (primaire doel)
 • Ouders blijvend te versterken in hun pedagogische en onderwijsondersteunende vaardigheden, zodat zij deze tijdens de volledige schoolloopbaan van hun kind kunnen blijven (secundaire doel)
CoachingsprogrammaVMBOMBO

Hoe werken we?

Je werkt in een team met medestagiairs en/of vrijwilligers onder leiding van een teamleider. In dit team heb je wekelijks een teamoverleg over de dagelijkse gang van zaken, over de ouders en de jongeren die je coacht. Tijdens intervisiebijeenkomsten en voortgangsgesprekken wordt je persoonlijke ontwikkeling besproken. Goed om kunnen gaan met het geven en ontvangen van feedback krijgt veel aandacht.

Wat ga je doen?

 • Individuele coachingstrajecten opzetten voor leerlingen, uitvoeren en analyseren
 • Driehoeksgesprekken voeren met ouder en kind
 • Ronde tafel gesprekken organiseren voor ouders
 • Contact onderhouden en samenwerken met school, OKT, zorgcoördinator, IB’er, mentoren, docenten of leerkrachten en andere organisaties in de wijk
 • Coördineren en begeleiden van leerlingen op de locaties

Wat vragen we van je?

 • Je wordt enthousiast van werken met jongeren én hun ouders
 • Je bent flexibel, zelfstandig, een teamplayer, een doorzetter en een aanpakker
 • Je hebt pedagogisch inzicht, positieve opvoedvaardigheden en een nieuwsgierige houding

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en veelzijdige stage
 • Veel ruimte voor eigen initiatief
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door begeleiding en trainingen
 • Een maandelijkse stagevergoeding van €200,- bij een werkweek van 32 uur

Enthousiast geworden?

Stuur jouw motivatiebrief en CV naar: stage@weekendacademie.nl t.a.v. Mabel Konadu

Start: Per direct
Stagedagen: Doordeweeks

Voor vragen kan je bellen naar: 06-40942323