Als groepsassistent / onderwijsassistent word je in het schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 ingezet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Door jouw inzet hebben leerkrachten meer tijd en ruimte om gerichte aandacht te geven aan de ontwikkeling van de leerlingen in de groep. De dagelijkse werkzaamheden zullen in overleg met de schooldirectie, IB en de groepsleerkracht worden vastgesteld.

De overkoepelende werkzaamheden worden hieronder benoemd.

Print

Leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning

 • Je overlegt met de leraar welke leerlingen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben.
 • Je verzorgt het begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en/of subgroepen leerlingen.
 • Je stimuleert leerlingen tot luisteren, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.
 • Je houdt toezicht op c.q. begeleidt leerlingen, signaleert en corrigeert (on)gewenst gedrag en bespreekt dit met de leraar.
 • Je verricht algemene onderwijsondersteunende taken.

Organisatie en beheer

 • Je levert een bijdrage aan de organisatie van schoolactiviteiten.
 • Je bereidt op verzoek van de leraar lesmateriaal voor.
 • Je levert een bijdrage aan de inrichting van de onderwijsruimte.
 • Je beheert en onderhoudt lesmaterialen en onderwijsmiddelen.

Professionalisering

 • Je neemt deel aan scholingsactiviteiten speciaal bedoeld voor groepsassistenten/onderwijsassistenten.

Bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Verantwoording: hiërarchisch aan de toegewezen leidinggevende en functioneel aan de leraar over de juistheid en volledigheid van de leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, de organisatie en het beheer, de verzorging van leerlingen en de professionalisering.

Kennis en vaardigheden

 • Je bent bereid om zich de vaktechnische kennis van de praktijk van leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning eigen te maken.
 • Je bent bekend met hygiëne en gezondheid van leerlingen.
 • Je hebt inzicht in de organisatie en werkwijze van de school.
 • Je hebt vaardigheid in het omgaan met en begeleiden van leerlingen.
 • Je hebt vaardigheid in het uitvoeren van begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden.
 • Je hebt vaardigheid in de praktische organisatie van schoolactiviteiten.

Contacten

 • Je hebt contact met leerlingen over het inoefenen van lesstof en/of vaardigheden om vragen te beantwoorden.
 • Je hebt contact met de leraar over bevindingen van leerlingen om deze te bespreken en informatie uit te wisselen.
 • Je hebt contact met collega-groepsassistenten over de praktische organisatie van schoolactiviteiten om informatie uit te wisselen.

Wie ben jij en wat heb je voor ons in petto?

 • Je hebt affiniteit met jongeren in het basisonderwijs;
 • Sterke pedagogische en didactische vaardigheden;
 • Actieve en initiatiefrijke houding;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Sterke wil om samen te werken en veel te leren;
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (vragen wij voor je aan).

Wat bieden we jou?

 • Een salaris passend bij jouw ervaring en opleiding;
 • Plaatsing op een school in Amsterdam-West, Nieuw-West of Almere;
 • Een inspirerende en diverse organisatie met gedreven collega’s;
 • De kans om impact te maken en jongeren perspectief te bieden op een succesvolle toekomst!

De procedure

Meer informatie over de Weekend Academie vind je op de website. Neem met vragen over de functie contact op met Lamyae Khatib Alaoui (Recruitment) via 06-59394177. Jouw CV en motivatiebrief mag je sturen naar sollicitatie@weekendacademie.nl.

We willen graag zo spoedig mogelijk starten en daarom is er geen einddatum voor het insturen van CV en motivatie. Als we denken dat je een geschikte kandidaat bent, wordt er binnen 3 werkdagen contact met je opgenomen voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.