februari 16 2022
Bezoek Stadhuis

Kinderen van het Talentprogamma op bezoek bij Marjolein Moorman

Gemeenteraadsleden maken in de Willem Kraanzaal voor een dag plaats voor de nieuwe generatie
Ambassadeurs van Amsterdam. De kinderen van de Weekend Academie dragen daar op uitnodiging
van wethouder Marjolein Moorman hun plannen voor over het Robert Scottplein, het plein vlak bij hun
school de Springplank.

Duurzaam plein
Met gezonde spanning arriveren de kinderen van de Weekend Academie woensdag op het stadhuis
van Amsterdam. Marjolein Moorman – wethouder van Onderwijs, Armoede en Inburgering – krijgt met
behulp van zelfgemaakte posters de plannen ter ore van de jonge verschilmakers. Vanuit hun nieuwe
rol als Ambassadeur van Amsterdam pitchen zij hun initiatieven om het plein nog mooier en
duurzamer te maken met onder andere een rookvrije zone, een extra drinkwaterkraan en andere
soorten prullenbakken.

“Er staan nu wel prullenbakken, maar die zijn niet milieuvriendelijk. Ons idee is om
prullenbakken te plaatsen waarmee je plastic, papier en eten kunt scheiden. Zo zorgen we
samen, met alle mensen die het plein bezoeken, voor een beter klimaat”, vertelt Mariam, één
van de ambassadeurs.

Ambassadeurs van de stad en de toekomst
In hun avontuur naar het worden van een ambassadeur van de stad volgden de kinderen van de
Weekend Academie een schooljaar lang diverse workshops en masterclasses, met thema’s als
identiteit, burgerschap en duurzaamheid. In het gesprek met wethouder Marjolein Moorman worden
door deze participerende burgers meerdere onderwerpen aangehaald: de gemeenteraad, het
stemmen en de tweede kamer. Want wat houdt dat nu eigenlijk in? De gediplomeerde ambassadeurs
mogen alles vragen.

“Zij hebben overal aan gedacht. De ideeën over het plein nodigen uit om naar buiten te gaan
en te bewegen. Ik vind het belangrijk om goed naar hen te luisteren, zij zijn ambassadeurs
van de stad én de toekomst. In de toekomst zullen zij alles beslissen, dus het is hartstikke
goed dat ze nu al een beetje oefenen”, aldus Marjolein Moorman.

De eerste ideeën voor het plein werden vorig jaar al gepitcht aan wethouder Rutger Groot Wassink,
tijdens zijn bezoek bij het Talentprogramma in de Kolenkitbuurt. Rutger Groot Wassink nodigde de
ambassadeurs in de dop uit om hun ideeën nogmaals te pitchen op het Stadhuis van Amsterdam,
maar nu voor zijn collega Marjolein Moorman. En die afspraak werd afgelopen woensdag
werkelijkheid. Een rondleiding door het stadhuis en een kijkje bij de raadsvergadering sloot het
bezoek op passende wijze af.

Einddebat op 12 maart
Wekelijks ontmoeten de kinderen elkaar bij het Talentprogramma van de Weekend Academie. In lijn
met het thema burgerschap wordt er binnen dit programma de komende weken aandacht besteed
aan de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. De ontwikkeling van vaardigheden als kritisch
denken, luisteren, je mening geven en debatteren staan tijdens de masterclasses centraal. Het thema
wordt met lokale politici op 12 maart afgesloten middels een einddebat.