Jongeren

Talentprogramma

 • Voor BO en VO
 • Studiebegeleiding & talentontwikkeling
 • Diverse locaties in Amsterdam, Haarlem en Almere

Scholen

De Grote Oversteek

 • Gericht op de overstap van BO naar VO
 • Met ouder- en kindbijeenkomsten
 • Coaching voor, tijdens en na de overstap

Startcoaching

 • Individuele begeleiding van gezinnen
 • Zet in op de betrokkenheid van ouders
 • Tijdens de startperiode van het kind op het VO

Ontdek Je Nieuwe Wereld

 • Speciaal voor nieuwkomers
 • Focus op zelfredzaamheid
 • Kennismaken met de nieuwe buurt op een ervaringsgerichte wijze

Coachingsprogramma VMBO-MBO

 • Voor jongeren en hun ouders
 • Ondersteuning bij overstap vmbo-mbo
 • Met onder andere één-op-één coaching en driehoeksgesprekken

Beter Leren Programma

 • Op individueel niveau
 • In een rustige omgeving ‘leren leren’
 • Beter Leren Methodiek als uitgangspunt

Sprintcoaching

 • Een eigen persoonlijk coach
 • Aandacht voor de (thuis)betrokkenheid
 • Voor schoolse, persoonlijke en sociale vragen

West Academie

 • Aanvullend onderwijsaanbod
 • Taal- en rekenvaardigheid
 • Optioneel plusprogramma met aandacht voor brede ontwikkeling

Ouders

Gezinscoaching

 • Coaching aan huis voor ouders
 • Ondersteuning bij opvoedvragen
 • Bevordering van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie