Jongeren

Talentprogramma

 • Voor BO en VO
 • Studiebegeleiding & talentontwikkeling
 • Diverse locaties in Amsterdam, Haarlem en Almere

Scholen

De Grote Oversteek

 • Gericht op de overstap van BO naar VO
 • Met ouder- en kindbijeenkomsten
 • Coaching voor, tijdens en na de overstap

Startcoaching

 • Individuele begeleiding van gezinnen
 • Zet in op de betrokkenheid van ouders
 • Tijdens de startperiode van het kind op het VO

Ontdek Je Nieuwe Wereld

 • Speciaal voor nieuwkomers
 • Focus op zelfredzaamheid
 • Kennismaken met de nieuwe buurt op een ervaringsgerichte wijze

Beter Leren Programma

 • Op individueel niveau
 • In een rustige omgeving ‘leren leren’
 • Beter Leren Methodiek als uitgangspunt

Ouders

Gezinscoaching

 • Coaching aan huis voor ouders en kinderen
 • Ondersteuning bij opvoedvragen
 • Bevordering van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie